menu:

Spektrum

Fórum:

Počet tém: 32
Počet správ: 792

Pravidlá

Najnovšie reakcie:
admin. (1)

Ne-Pohoda v kostole (3)

Náboženské okienko (16)

Všetky...

Najdiskutovanejšie témy:
Nové fórum. (96)

sv. omša večer v nedeľu (48)

Násť-roční a alkohol, cigarety a iné drogy... (29)

Všetky...

Oznamy:

-

Spektrum:

Obálka časopisu SPEKTRUM

Ročník: 2015
Číslo: 5 Stiahnite si Spektrum v PDF formáte

Rok Sedembolestnej Panny Márie:

01.01-31.12.2015

Novinky:

29.06-05.07.2015

Týždenný rozpis sv. omší
na 27.týždeň 2015

02-05.07.2015

11.07.2015
14.08.2015
19.09.2015

v sobotu o 10:00 na fare
v piatok po sv. omši

22-28.06.2015

Týždenný rozpis sv. omší
na 26.týždeň 2015

07.06.2015
Nové číslo časopisu Spektrum na webe

Modlitba k sv. Jozefovi, robotníkovi

Svätý Jozef, ty poznáš cenu driny i pot ťažkej práce, ktorú si vykonával, aby si svätej Rodine zaistil dôstojné životné podmienky. Prosíme ťa, zahrň starostlivosťou svojho otcovského srdca všetkých ťažko pracujúcich. Vezmi ich pod svoju ochranu. Nech všetci dostanú spravodlivú mzdu za svoju prácu, aby ich rodiny netrpeli hladom a nežili v nedostatku. Nezabúdaj, živiteľ svätej Rodiny, na tých, ktorí nemajú prácu a márne ju hľadajú.

Nové číslo časopisu Spektrum [úvodník]

Aktuálne číslo časopisu spektrum

Možte si ho stiahnuť vo formáte PDF
-re-