menu:

Spektrum

Fórum:

Počet tém: 32
Počet správ: 792

Pravidlá

Najnovšie reakcie:
admin. (1)

Ne-Pohoda v kostole (3)

Náboženské okienko (16)

Všetky...

Najdiskutovanejšie témy:
Nové fórum. (96)

sv. omša večer v nedeľu (48)

Násť-roční a alkohol, cigarety a iné drogy... (29)

Všetky...

Oznamy:

-

Spektrum:

Obálka časopisu SPEKTRUM

Ročník: 2014
Číslo: 3 Stiahnite si Spektrum v PDF formáte

Modlitby:

Deviatnik k svätému Jozefovi

mp3 meditácia nad Božím slovom na dnešný deň

Novinky:

26.04.2014

Prihlás sa na ADSM 2014
Prešov, Športová hala Hotelovej Akadémie

14-20.04.2014

Týždenný rozpis sv. omší
na 16.týždeň 2014

07-13.04.2014

Týždenný rozpis sv. omší
na 15.týždeň 2014

04.03-21.04.2014

Pôst so Svätým Otcom Františkom

01.01-31.12.2014

Rok Sedembolestnej Panny Márie

2013-2014

Oznam pre Birmovancov
Rozdelenie Birmovancov do skupín

Modlitba k sv. Jozefovi, robotníkovi

Svätý Jozef, ty poznáš cenu driny i pot ťažkej práce, ktorú si vykonával, aby si svätej Rodine zaistil dôstojné životné podmienky. Prosíme ťa, zahrň starostlivosťou svojho otcovského srdca všetkých ťažko pracujúcich. Vezmi ich pod svoju ochranu. Nech všetci dostanú spravodlivú mzdu za svoju prácu, aby ich rodiny netrpeli hladom a nežili v nedostatku. Nezabúdaj, živiteľ svätej Rodiny, na tých, ktorí nemajú prácu a márne ju hľadajú.

Nové číslo časopisu Spektrum [úvodník]

Aktuálne číslo časopisu spektrum

Možte si ho stiahnuť vo formáte PDF
-re-